Bài đăng

Hình ảnh
Sm3+ Doped Borotellurite Glass: Absorption, Fluorescence and Optical Parameters

Authors: Phan, Van Do

Borotellurite glasses doped with Sm3+ ions were prepared by a melt–quenching technique. The studies on optical characterization of Sm3+ ions have been carried out through absorption, emission and decay spectra. Judd-Ofelt (JO) intensity analysis has been presented and JO parameters were calculated for Sm3+ ions in borotellurite glasses. Radiative properties such as transition probabilities, branching ratios, radiative lifetime of 4G5/2 level and quantum efficiency were estimated by using JO parameters...

Link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61592

Hình ảnh
An Efficient Method for Isolation of Bifidobacteria from Infant Gut

An efficient method was established for isolation of bifidobacteria from fecal samples of breast-fed infants. The method was based on the combination of Hungate technique applied on anoxic semi-liquid agar tubes, instead of double layer agar plates. Four growth media including BFM, BIM25, MRS and 385 were compared for the isolation efficiency on the basis of Hungate technique. Thus, among 30 isolates obtained from fecal samples of 14 breast fed infants of different ages under 1 year only eight bifidobacteria-like isolates were selected based on cell morphology and fermentation motif. It is revealed that Hungate technique with the use of anaerobic MRS and BFM media was more efficient for isolation of bifidobacteria than that with BIM25 and 385 media. The difference of isolation efficiency in MRS and BFM medium was not obvious. It is therefore recommended that the BFM medium would be applied for isolation …
Hình ảnh
Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân sa mạc hóa và đề xuất một số giải pháp phòng, chống sa mạc hóa tại huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Authors: Đỗ, Đình Sâm, người hướng dẫn
Trương, Tất Đơ, người hướng dẫn
Phạm, Quốc Vượng

Trong số nhiều nguyên nhân của suy thoái môi trường, sa mạc hóa đang ngày càng tăng, và đã dẫn đến một số hậu quả xấu cho môi trường. Bài viết này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân và ảnh hưởng của sa mạc hoá đối với môi trường tác động lên đời sống con người Mặc dù sa mạc là một hiện tượng tự nhiên đáp ứng với điều kiện khí hậu tự nhiên, nó trở nên tình trạng trầm trọng hơn  khi có sự can thiệp của con người, tạo ra một sự mất cân bằng trong tự nhiên. Với diện tích đất rất khô hạn, bán khô hạn, và khô tiểu ẩm ướt dễ bị sa mạc hóa, và nếu các lĩnh vực được khuyến khích để giải quyết vấn đề, sa mạc hóa sẽ giảm đến một mức độ lớn...  Chi tiết bài viết mời các bạ…
Hình ảnh
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng gốm cao nhôm làm vật liệu chống va đập, chống đạn

Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Vũ, Minh Thành
Đồng, Thị Nhung
Điền, Trung Nghĩa
Nguyễn, Xuân Viết

Chế độsấy đóng vai trò quan trọng đến chất lượng của gốm cao nhôm ứng dụng trong chếtạo vật liệu chống va đập, chống đạn. Trong bài báo này, ảnh hưởng của chế độsấy đến chất lượng của vật liệu gốm cao nhôm được nghiên cứu bằng phương pháp xác định hàm lượng nước, độcứng, độbền uốn, khối lượng riêng, độxốp, phân tích nhiệt vi sai. Kết quảphân tích thấy rằng, chế độsấy quyết định đến tổchức, các tính chất cơlý của sản phẩm. Chế độsấy phù hợp: nhiệt độ sấy 110oC, thời gian sấy 24 giờ, tốc độgia nhiệt 5oC/phút cho gốm cao nhôm có thành phần Al 2O3= 95%, TiO2= 4%; MgO = 1% sau khi nung đảm bảo các chỉtiêu cần thiết làm vật liệu chống va đập, chống đạn cấp cao...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61457

Hình ảnh
Xử lý màu nước thải dệt nhuộm thực tế bằng phương pháp oxy hóa nâng cao

Authors: Vũ, Thị Bích Ngọc
Hoàng, Thị Hương Huế
Trịnh, Lê Hùng

Phương pháp Peroxon cho hiệu quảxửlý màu cao hơn, với thời gian xửlý ngắn hơn. Tuy nhiên, với mục đích ứng dụng xửlý màu nước thải dệt nhuộm trong thực tế, cần thiết phải lựa chọn phương pháp phù hợp (dễvận hành, không cầu kỳvềthiết bịvà các bước tiến hành), bài báo lựa chọn phương pháp Ozon hóa đểtiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu quảxửlý màu nước thải nhuộm thực tếtại làng nghềVạn Phúc. Đểtăng hiệu quảvà giảm thời gian xửlý, cũng nhưtận dụng và hạn chếlượng khí Ozon dưthoát ra ngoài, bài báo lựa chọn cấp Ozon vào dung dịch qua hệInjector - ống dòng thay cho sục Ozon trực tiếp. Kết quảthực nghiệm chỉra rằng, với hệ Injector - ống dòng, thời gian xửlý giảm từ10 giờxuống 8 giờ, trong khi hiệu quảxửlý màu tăng từ95.03 % lên đến 98.05 %, lượng O 3 thoát ra ngoài giảm từ56.82 mg/h còn 8.16 mg/h khi so sánh với hệsục khí ozon trực tiếp...

Chi t…
Hình ảnh
Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203

Authors: Ngô, Mạnh Túc

Đã xác định được thành phần hóa học của vỏ phụ phẩm dứa: độ ẩm, tổng chất rắn, tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng xenlulo, tổng đường, hàm lượng protein, tổng carbon, tổng nito. Kết quả cho thấy, phụ phẩm dứa giàu chất dinh dưỡng thiết yếu cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển, do đó phù hợp cho quá trình phân hủy kỵ khí. - Đã tiến hành thủy phân phụ phẩm vỏ dứa bằng KOH, xác định được điều kiện tiến hành hiệu quả nhất: dung dịch KOH 0,02N, thời gian xử lý 14 ngày. Kết quả thu được, phần dịch chứa 17,86 % đường tổng và 2,02% axit tổng, phần chất rắn giảm 90,7% TS và giảm 66,3% hàm lượng cellulose. - Đã tiếp tục tiến hành thủy phân và axit hóa phụ phẩm dứa bằng vi sinh vật dạ cỏ bò trong thời gian 3 đến 7 ngày. Kết quả thu được, phần dịch chứa 19,56% đường tổng và tăng 6,91% axit tổng, phần chất rắn giảm 9…
Hình ảnh
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 5 05 15

Authors: Nguyễn, Hữu Viện, Người hướng dẫn
Phạm, Công Trứ, Người hướng dẫn
Lê, Thị Hoài Thu

Có thể khẳng định, bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ người lao động trong nền kinh tế thị trường. Bên cạnh việc hỗ trợ một khoản tài chính đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động trong thời gian mất việc thì mục đích chính của bảo hiểm thất nghiệp là thông qua các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, sớm đưa những lao động thất nghiệp tìm được một việc làm mới thích hợp và ổn định...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50000