Bài đăng

Hình ảnh
Một số hợp chất terpenoid phân lập từ cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)

Authors: Vũ, Đức Lợi
Phạm, Kim Thoa
Bùi, Thị Xuân
Nguyễn, Hữu Tùng
Nguyễn, Thành Nam

Từ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60715


Hình ảnh
Tối ưu hóa thành phần dầu ô liu trong môi trường nuôi cấy nấm Ophiocordyceps sinensis để thu nhận exopolysaccharide

Ophiocordyceps sinensis (Cordyceps sinensis) là loài nấm dược liệu quý hiếm có giá trị cao trong nền y học cổ truyền và hiện đại. Đây là loại nấm nổi tiếng chứa nhiều hợp chất sinh học có ý nghĩa như: kháng oxy hóa, kháng ung thư, giảm huyết áp, điều hòa miễn dịch và giảm cholesterol trong máu,… Tại Việt Nam, nấm đã được nuôi cấy nhân tạo lỏng tĩnh thành công và chỉ sử dụng sinh khối nấm từ năm 2013. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy nấm O. sinensis tiết ra nhiều exopolysaccharide (EPS) mang nhiều hoạt tính sinh học trong môi trường nuôi cấy. Do đó, nuôi cấy nấm O. sinensis nhằm tăng tổng hợp EPS là vô cùng cần thiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nuôi cấy O. sinensis trên môi trường có bổ sung dầu ô liu từ 1 - 10% (v/v) để chọn ra nồng độ dầu thích hợp cho sự phát triển của nấm và tăng quá trình sinh tổng hợp EPS, kết quả EPS thu được …
Hình ảnh
Khảo sát một số đặc điểm hóa học và tác dụng chống oxy hóa (antioxydant) của các hợp chất Flavonoid chiết xuất từ một số loài lan Kim tuyến của Việt Nam

Authors: Đỗ, Thị Gấm
Hà, Việt Hải
Chu, Hoàng Hà
Phạm, Bích Ngọc

Chiết xuất và định lượng Flavonoid tổng số từ 3 loài lan Kim tuyến của Việt Nam, kết quả cho thấy hàm lượng Flavonoid tổng số cao nhất ở loài Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl (1.345%), sau đó đến loài Anoectochilus lylei Rolfe ex Downiex (1.044%) và thấp nhất là loài Anoectochilus aff. anamensis Aver (0.903%). Hợp chất Flavonoid được tích lũy chủ yếu ở lá cây lan Kim tuyến. Tiến hành sắc ký lớp mỏng chế phẩm Flavonoid tổng số thu từ các loài lan Kim tuyến ở hệ dung môi Ethylaxetat: Toluen: Axit formic: Nước = 7:3:1,5:1 (v:v:v:v) nhận thấy có từ 9-14 cấu tử được tách ra, các cấu tử tách rõ ràng, riêng biệt và có các đặc điểm định tính đặc trưng của nhóm chất Flavonoid. Hợp chất Flavonoid chiết xuất từ 3 loài lan Kim tuyến đều thể hiện hoạt tính chống oxy hóa …
Hình ảnh
Xác định tên khoa học của cây Ô đầu bằng phương pháp giải trình tự gen ADN

Từ mẫu lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang, đã chiết tách, phân tích, giải trình tự gen và so sánh với mẫu trình tự gen của loài thuộc chi Aconitum. Kết quả đã giải được trình tự gen của cây Ô đầu và khi so sánh với trình tự gen của loài A. carmichaeli Debx. thấy có sự tương đồng đến 99%. Như vậy bằng phương pháp giải trình tự gen ADN đã xác định được tên khoa học của cây Ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang là: A. carmichaeli Debx. họ Ranunculaceae...

Chi tiết mời các bạn tham khảo tại:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60709

Hình ảnh
Epitaxial-like growth of solution-processed PbZr0.4Ti0.6O3 thin film on single-crystal Nb-doped SrTiO3 substrate

PbZr0.4Ti0.6O3 (PZT) thin films have been conventionally fabricated on traditional silicon substrates with a platinum bottom electrode; however, as a consequence of unit cell mismatch, the films are difficult to form as an epitaxial-like growth. Hence, PZT films deposited on single-crystal niobium doped SrTiO3(111) substrates (Nb:STO) are promising to solve this issue thanks to the similar perovskite structure between PZT and STO. Essentially, Nb:STO material is a conductor, playing a part in both bottom electrode and epitaxial substrate. In this work, 200-nm-thick PZT films were successfully fabricated on Nb:STO substrates by a solution process. One obtained that PZT(111) peak started to appear on the Nb:STO substrate at a low annealing temperature of 450oC. Also, scanning electron microscopy observation shows smooth and homogeneous surface of PZT films on Nb:…
Hình ảnh
Some characterics and distribution of Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas in Biosphere Reserve of Western Nghe An

Một số đặc điểm sinh học và phân bố của Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry et H.H. Thomas) ở Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

In this study describe the phenotype of Fokienia hodginsii. This is the first time, this species has been microscopiced of leaf, stem, and stem structure. In Biosphere Reserve of Western Nghe An, the cone of Fokienia hodginsii appears in February and March, seeds are ripe in late December this year and early in January next year. F. hodginsii grows quite slowly and it has no regeneration buds, natural regeneration of 21 trees/ha. Fokienia hodginsii grows on steep and medium slopes, at elevations of 850 - 2,585 m, is localized in 20 communes in 6 districts, forming 3 main regions: North and Northwest; South and Southwest; and East of the biosphere reserve. This species are mostly concentrated in Vietnam - Laos border. T…
Hình ảnh
Nghiên cứu nồng độ đường gây hạn và động thái enzym amylaza, proteaza trong quá trình nảy mầm của một số giống đậu tương khi gặp stress hạn

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định nồng độ đường sacaroza gây hạn nhân tạo và phân nhóm chịu hạn của 5 giống đậu tương DT2008, DT51, DT99, DT26, DT2003 thông qua các chỉ tiêu nghiên cứu: số hạt nảy mầm, chiều dài mầm, hoạt độ enzym amylaza. Kết quả thu được cho thấy chúng tôi đã xác định là nồng độ đường sacaroza 6% có ảnh hưởng rõ ràng đến các chỉ tiêu nghiên cứu khi kéo dài thời gian gây hạn và chọn 3 giống đậu tương DT2008, DT2003, DT99 tương ứng với mức chịu hạn tốt, trung bình, kém để theo dõi động thái hoạt độ enzym amylaza, enzym proteaza trong điều kiện hạn. Kết quả chứng tỏ rằng tăng hoạt độ enzym amylaza có thể là một phản ứng không đặc trưng của đậu tương trong điều kiện hạn. Sự tăng hoạt độ proteaza có thể là một loại phản ứng đặc trưng...

Title: Nghiên cứu nồng độ đường gây hạn và động thái enzym amylaza, proteaza tr…