Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017
Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt

Authors: Huỳnh Công Hiển

Trong phạm vi của cấp độ phát ngôn, chúng tôi gọi yểu tố tạo ý nghĩa hàm ần là cơ sở chứa đựng tiềm năng sàn sinh ý nghĩa hàm ẩn, phương thức tạo ỷ nghĩa hàm ẩn là con đường, là phạm trù nội dung được sử dụng để tạo ý nghĩa hàm ẩn dựa trẽn một yếu tố tạo ý nghĩa hàm ẳn, thú pháp tạo ỷ n ghĩa hàm ấn là cách thức cụ thể được sử dụng để tạo ra một ý nghĩa hàm ẩn trong phạm vi của một phương thức tạo ý nghía hàm ẩn.......

Title: Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng ViệtAuthors: Huỳnh Công Hiển Article Sidebar PDFKeywords: hàm ẩm, ý nghĩa hàm ẩnIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: 25 (2009) 136-146;Description: tr. 136-146URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57295Appears in Collections:Social Sciences and Humanities
Kích thích năng lực tư duy cho người học

Authors: Bùi Thị Hường

Thời đại mới là thời đại của những năng lực cá nhân. Muốn có được những cá nhân mạnh để dân tộc mạnh, ngành giáo dục cần đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ phát động năng lực tiêm an ben trong người học. Một trong những phương pháp tích cực để khai thác năng lực tiềm ẩn ấy, đó là phương pháp kích thích năng lực tư duy cho người học. Đe kích thích năng lực tư duy, người dạy phải biết tạo nên bốn phương diện trong người học, đó là: 1) Tạo cho người học niềm say mô, hửng thú qua hoạt động học tập. 2) Làm cho người học nhận rõ tương lai của bản thân phụ thuộc có tính chất quyết định vào trình độ học van va các tri thức có được qua hoạt động học tập của họ. 3) Tạo ra khả năng biết nô lực cá nhân ở người học, khả năng khắc phục những lỗ hổng kiến thức của mình qua hoạt động học tập. 4) Từng bước lam cho người học biết kết quả của nỗ lực cá nhân được biểu hiện thành bước tiến trong trình độ tư duy của chính họ. Muốn kích thích bốn phư…
Confucianism and the future of law in Vietnam

Authors: Pham, Duy Nghia

The questions raised here are ‘What are the striking features in the history of Vietnamese state and law development and apart from the influence of Chinese culture’. ‘What distinguished Vietnamese legal culture from others’. Both thesequestions need answering for every nation has its own characteristic, and customs which rule over its people’s behaviors.

Title: Confucianism and the future of law in VietnamAuthors: Pham, Duy NghiaKeywords: Confucianism;future of law;VietnamIssue Date: 2004Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 20;Số 1EDescription: tr. 24-34URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57490ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies
Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đa Niêng (carbon hạ) ở Tây Bắc Bộ

Authors: Tạ, Hòa Phương
Đoàn, Nhật Trưởng

Hệ tầng Đa Niêng (với tên gọi ban đầu là "điệp Đa Niêng”) ở Tây Bắc Bộ được Nguyễn Xuân Bao [1] xác lập năm 1969 trong quá trình đo vẽ địa chất tờ Vạn Yên, tỉ lệ 1:200.000. Tuy nhiên, trong một số công trình nghiên cứu về sau hệ tầng không được công nhận là một phân vị độc lập. Khi khảo sát lại các mặt cắt của hệ tầng và vận dụng Qui phạm địa tầng Việt Nam (1994), chúng tôi nhận thấy vẫn cần coi hệ tầng Đa Niêng là một phân vị thạch địa tầng độc lập. Bài viết này nhằm khẳng định điều đó, bổ sung những tư liệu mới về nội dung, khối lượng cũng như về cơ sở cổ sinh định tuổi cho hệ tầng. Tài liệu trong bài viết chủ yếu do các tác giả tự thu thập, một phần khác do một trong hai tác giả (ĐNT) thu thập cùng đồng nghiệp khi thực hiện đề tài "Nghiên cứu cổ sinh địa tầng và tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Devon thượng- Carbon hạ Bắc Việt Nam" […
Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999

Authors: Trịnh, Tiến Việt

Exemption of criminal liability is a humanity provision of in Vietnam criminal law, actached to and has the same basic with criminal liability. Through studying about the provision of criminal liability exemption, to combine with practice, the author has anlyzed and cleared some problems, including: - The first, the conception of criminal liability exemption. - The second, features of criminal liability exemption. - And the third, cases of criminal liability exemption in Vietnam criminal Code of 1999. Through those analization, the author conclusion and has propose to perfect provision of the provision criminal liability exemption in present Vietnam criminal Code of 1999.

Title: Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999Authors: Trịnh, Tiến ViệtKeywords: Chế định;Trách nhiệm hình sự;Bộ luật hình sự Việt Nam;1999Issue Date: 2004Publisher: ĐHQGHN…
Hình ảnh
Siêu đồ thị và lược đồ cơ sở dữ liệu phi chu trình : Luận án TS. Toán học: 1 01 10

Authors: Hồ, Thuần, Người hướng dẫn
Đặng, Huy Ruận, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Định

Trong toán học,một siêu đồ thị là sự tổng quát của 1 đồ thị trong đó một cạnh có thể nối với bất kỳ đỉnh nào. Về mặt hình thức, một siêu đồ thị H{\displaystyle H} là một cặp H=(X,E){\displaystyle H=(X,E)} mà X{\displaystyle X} là một tập hợp của các yếu tố được gọi là các nút hay đỉnh,và E{\displaystyle E} là một tập hợp các tập con khác rỗng của X{\displaystyle X} gọi là siêu cạnh hoặc cạnh. Do đó,E{\displaystyle E} là một tập hợp con của P(X)∖{∅}{\displaystyle {\mathcal {P}}(X)\setminus \{\emptyset \}}, mà P(X){\displaystyle {\mathcal {P}}(X)} là power set của X{\displaystyle X}
Trong khi cạnh đồ thị là các cặp nút,siêu cạnh là bộ tùy ý của các nút. Do đó có thể chứa một số lượng tùy ý các nút. Tuy nhiên nó thường là mong muốn để nghiên cứu các siêu đồ thị, nơi mà tất cả siêu cạnh có cùng hướng, một siêu đồ thị k c…
Sử dụng công cụ tài chính để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học( nghiên cứu một số trường đại học ở tỉnh Hải Dương)

Authors: Nguyễn Anh Tuấn

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành các cơ chế, chính sách và đưa ra nhiều giải pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, có giải pháp về phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, để hỗ trợ  thị trường này phát triển thì từ nay đến năm 2020 cần khoảng từ 3-5 tỷ USD đầu tư cho nghiên cứu khoa học mỗi năm. Đây là một thách thức lớn, bởi nguồn lực ngân sách đầu tư cho lĩnh vực này còn hạn hẹp. Bài viết phân tích các chính sách huy động vốn cho nghiên cứu khoa học tại Việt Nam, đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện hiệu quả các công cụ tài chính, hỗ trợ thị trường khoa học và công nghệ phát triển...

Title: Sử dụng công cụ tài chính để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học( nghiên cứu một số trường đại học ở tỉnh Hả…
Using Role-Play Activities to improve speaking skills in ESP for post clerk at PT&IT Highland Secondary school, Thai Nguyen = Sử dụng hoạt động đóng vai nhằm cải thiện kỹ năng nói trong môn tiếng Anh chuyên ngành cho giao dịch viên bưu đi

Authors: Võ, Đại Quang, 1956- , supervisor
Trần, Thị Thủy

M.A. Thesis. English Language Teaching -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
“The specific English for post clerk” is the compulsory subject which has been taught in Post Telecommunication and Information Technology Highland Secondary school in Thai Nguyen (PT & IT highland secondary school) for a long time; however, the result it (...)
Electronic Resources

Title: Using Role-Play Activities to improve speaking skills in ESP for post clerk at PT&IT Highland Secondary school, Thai Nguyen = Sử dụng hoạt động đóng vai nhằm cải thiện kỹ năng nói trong môn tiếng Anh chuyên ngành cho giao dịch viê…
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Authors: Nguyễn, Hiền

Mục đích của quy hoạch: nghiên cứu, đề xuất phương án và nhiệm vụ phát triển, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội một cách có căn cứ khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của Thủ đô; xác định các các chức năng của Thủ đô đối với vùng và cả nước; xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; một Thủ đô văn minh, hiện đại của cả nước trong thời kỳ tới...

Title: QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIAuthors: Nguyễn, HiềnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11531Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT
Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)

Authors: Lê, Thị Nguyệt

Nghiên cứu được các đặc điểm thực vật và xác định được tên khoa học của mẫu cây Chua me đất hoa vàng; Định tính được các nhóm chất có trong cây Chua me đất hoa vàng; Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc một số chất từ cây Chua me đất hoa vàng.

Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)Authors: Lê, Thị NguyệtKeywords: Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcDescription: 52 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55107Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses