Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2018
Hình ảnh
Vài suy nghĩ về truyền thống kinh tế miền núi

Authors: Hoàng Nam

Ở Việt Nam, khái niệm dân tộc thiểu số (DTTS) được sử dụng rộng rãi trong các văn bản pháp luật, cũng như trong công tác nghiên cứu, học tập và trong hoạt động thực tiễn. Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc đưa ra khái niệm tại Khoản 2, Điều 4: "DTTS là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Căn cứ vào kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia năm 2009, Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ cả nước, trong đó có 53 DTTS với số dân 12,253 triệu người (chiếm 14,3%). Như vậy, khái niệm DTTS dùng để chỉ những dân tộc có số dân ít, chiếm tỷ trọng thấp trong tương quan so sánh về dân số của một quốc gia đa dân tộc...

Chi tiết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59628

Hình ảnh
Mỏ ngoại sinh

Authors: Vũ, Chí Hiếu

Sự hình thành các mỏ khoáng ngoại sinh liên quan với những quá trình địa hóa xảy ra ở trên mặt đất hoặc ở những đới nông, gần mặt đất, dựa vào nguồn năng lượng bên ngoài của Trái Đất, chủ yếu là năng lượng Mặt Trời. Nhóm mỏ này gồm 2 loại hình nguồn gốc: mỏ phong hóa - thành tạo do các hợp phần có ích được động viên và tích tụ tại chỗ bởi quá trình phong hóa các loại đá hay quặng nguyên sinh (thành tạo trước); mỏ trầm tích - thành tạo do các hợp phần có ích được mang từ nơi khác đến - chủ yếu là từ vỏ phong hóa - nhờ các dòng nước chảy hay các luồng gió, rồi lắng đọng dần trong thung lũng sông hoặc trong các bồn nước. Đây là nguồn cung cấp nhiều lọai khoáng sản quan trọng: bauxit, sắt, mangan, urani, vanađi, kim loại hiếm, vàng, kim cương, thiếc, tantan, niobi, than khoáng…

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18553

Hình ảnh
Tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ của nhà báo Việt Nam hiện nay

Authors: Mai, Thị Thanh Hà

Đánh giá vai trò của báo chí trong việc phản ánh chính sách và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Báo chí cần được tiếp cận thông tin một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Tránh trường hợp hiểu sai, hiểu chưa đầy đủ các chính sách của các Bộ, ngành dẫn đến thông tin chưa chính xác đến người dân...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33922

Title: Tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ của nhà báo Việt Nam hiện nayAuthors: Mai, Thị Thanh HàKeywords: Nhà báo;Tiếp cận thông tinIssue Date: 2016Publisher: H. : ĐHKHTNDescription: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33922Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Hình ảnh
Về một lọc các Z/p{M(n,Z/p)} mô đun gồm các đa thức thuần nhất

Authors: Tôn Thất Trí

Trong toán học, số học mô đun là một hệ thống số học dành cho số nguyên. Trong số học mô đun, các con số được viết bao quanh lấy nhau thành nhiều vòng tròn cho đến khi chạm đến giá trị đích, gọi là mô đun (tiếng Anh: modulus, số nhiều moduli). Bộ môn nghiên cứu số học mô đun hiện đại được nhà toán học người Đức, Carl Friedrich Gauss phát triển trong cuốn sách của ông có tên Disquisitiones Arithmeticae, xuất bản năm 1801.

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60004

Title: Về một lọc các Z/p{M(n,Z/p)} mô đun gồm các đa thức thuần nhấtAuthors: Tôn Thất TríKeywords: các đa thức thuần nhấtIssue Date: 1994Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: số 1 , 1994;Description: tr. 1-8URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60004Appears in Collections:Natural Sciences and Technology