Bài viết: "Cổ sinh vật học" trong bộ sưu tập Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)


Authors: Tạ, Hòa Phương

Cổ sinh vật học là một trong những chuyên ngành cơ bản của khoa học địa chất, chuyên nghiên cứu dấu tích của các sinh vật đã từng tồn tại trên Trái Đất. So với sinh giới ngày nay thì thế giới sinh vật đã bị tuyệt diệt đông đảo gấp nhiều lần. Nhiều nhóm sinh vật đã thay thế nhau xuất hiện rồi biến mất theo quy luật chọn lọc tự nhiên....

Tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18920


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này