Bài viết: Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc đánh giá dòng chảy môi trường thuộc  Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24442

Authors: Trần, Hổ

Dòng chảy môi trường là chế độ nước được cung cấp trong một dòng s­ông, vùng đất ngập nước hoặc vùng ven bờ để duy trì các hệ sinh thái và những lợi ích của chúng ở những nơi dòng chảy bị điều tiết và có sự cạnh tranh trong sử dụng nước. Dòng chảy môi trường góp phần vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của dòng sông, sự phát triển kinh tế và giảm đói nghèo. Chúng đảm bảo tính sẵn có liên tục của nhiều lợi ích mà dòng sông khỏe mạnh và các hệ thống nước dưới đất mang lại cho xã hội.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này