"Glauconit" - Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Authors: Hoàng, Thị Minh Thảo

Glauconit là khoáng vật sét (xem Khoáng vật sét) dạng đất hoặc dạng hạt màu xanh lục nhạt, giàu sắt (Fe3+) thuộc nhóm mica khuyết lớp xen giữa (nhóm ilit). Glauconit còn gọi là “sét xanh lục” và “cát xanh lục”, tuy nhiên “sét xanh lục” không chỉ có glauconit mà còn bao gồm cả smectit Fe, sét xen lớp glauconit-smectit, berthierin, odinit, phylit (clorit Fe3+), chamosit, ilit Fe và celadonit. Trong một số tài liệu, glauconit được coi là một phụ nhóm khoáng vật silicat màu xanh lục, giàu sắt và kali. Khi xác định glauconit, ngoài yếu tố chỉ thị là môi trường thành tạo, thì còn phải xác định thành phần hóa học và cấu trúc khoáng vật của glauconit. Các khoáng vật sét dạng hạt màu xanh lục bao gồm glauconit, odinit, berthierin hoặc đôi khi là chamosit, thành tạo trong điều kiện trầm tích với tốc độ lắng đọng rất chậm. Trầm tích giàu thành phần hạt glauconit được gọi là trầm tích tướng glauconit. Trầm tích tướng glauconit và verdin là hai tướng trầm tích sét xanh lục tại sinh, đặc trưng cho môi trường trầm tích biển nông hiện đại vùng khí hậu nhiệt đới...

Mời bạn đọc tham khảo bài viết tại: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18661


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này