Óc Eo-Ba Thê trong vương quốc Phù Nam - Việt Nam học (LIC)

Authors: Đặng, Văn Thắng

"Óc Eo là nơi nhà khảo cổ Luis Malleret thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ của Pháp (École Française d'Extrême Orient) tiến hành khai quật khảo cổ đầu tiên vào năm 1944.
Sau ngày đất nước thống nhất, các nhà khảo cổ, nhà khoa học VN và quốc tế tiếp tục khai quật, nghiên cứu thêm hàng loạt di chỉ ở đây, nhiều nơi khắp Nam bộ và đã phát hiện thêm vô số di chỉ, di vật cổ quý giá.
Các kết quả nghiên cứu đều khẳng định tại Nam bộ hơn ngàn năm về trước từng hiện diện vương quốc Phù Nam vốn được ghi chép nhiều qua các thư tịch cổ Trung Hoa, tồn tại thế kỷ I đến VII với lãnh thổ bao gồm cả Nam bộ ngày nay.
Những thực thể và các di chỉ khảo cổ này được xếp thuộc nền văn hóa có tên gọi Óc Eo, do Óc Eo là nơi phát hiện đầu tiên và có nhiều di chỉ đặc trưng, tiêu biểu nhất của nền văn minh Phù Nam.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu đó, năm 1998 khu di tích Óc Eo được công nhận là khu di tích quốc gia, và Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xếp hạng di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê là di tích quốc gia đặc biệt"...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25173

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này