" Pyroxen" - Bộ sưu tập Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

 Authors: Nguyễn, Thùy Dương

Pyroxen làm nhóm khoáng vật silicat tạo đá quan trọng được tìm thấy trong các đá magmađá biến chất. Chúng chia sẻ cấu trúc tứ diện silicat mạch và kết tinh theo hệ một nghiênghệ trực thoi. Pyroxen có công thức chung là XY(Si,Al)2O6 (trong đó X là Ca, Na, Fe+2Mg và ít gặp hơn là Zn, MnLi, còn Y là các ion có kích thước nhỏ hơn như Cr, Al, Fe+3, magiê, mangan, Sc, Ti, V đôi khi có Fe+2). Mặc dù nhôm được thay thế bởi silic trong các khoáng vật silicat như fenspatamphibol, nhưng sự thay thế này chỉ diễn ra trong phạm vi hạn chế trong hầu hết pyroxen.
Tên pyroxen xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là lửavật lạ. Pyroxen được đặt tên như thế bởi vì nó xuất hiện trong dung nham núi lửa ở dạng tinh thể trong thủy tinh núi lửa; người ta cho rằng chúng là thủy tinh không nguyên chất, nên có tên gọi là "các vật lạ trong lửa". Thật ra, chúng chỉ là các khoáng vật kết tinh trước khi dung nham phun trào.
Phần trên quyển manti của Trái Đất chủ yếu cấu tạo bởi olivin và pyroxen. Mẫu khoáng vật trong hình 1 gồm orthopyroxen màu đen, diopsit (chứa crôm) màu lục sáng, và olivin màu vàng lục, trong đó olivin (dạng peridorit) trội hơn. Pyroxen và fenspat là các khoáng vật chính trong đá bazangabbro...

Mời các bạn tham khảo bài viết tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18743Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này