Tiếng Việt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ

 Authors: Ngô, Hữu Hoàng

 Tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25663 

Người Việt ở Mỹ trước năm 1975 sống rải rác và không tạo dựng nên một cộng đồng thiểu số nổi bật. Theo một thống kê không chính thức, chỉ có khoảng 25 000 người Việt Nam đến Hoa Kỳ chủ yếu từ Miền Nam Việt Nam hay đến từ các nước khác với lý do và mục đích khác nhau, chủ yếu là học tập và công tác; gồm các du học sinh hoặc những người dự các lớp đào tạo quân sự, dân sự và kỹ thuật của chính phủ, ngoại giao, một số nhỏ có quan hệ đến hôn nhân. Đặc điểm nổi bật của những người Việt Nam sống trên đất Mỹ lúc bấy giờ thường có trình độ văn hóa, tiếng Anh khá tốt. Đa số không muốn ở lại định cư nếu không vì một lý do gì đặc biệt. Ở Mỹ họ ít có cơ hội để nói tiếng Việt vì không sống quần cư.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này