DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl

Chi Lan Hoàng thảo (Dendrobium) là một chi lớn của họ Phong lan. Trong nghiên cứu này, nguồn mẫu Dendrobium được phân loại bằng phương pháp DNA barcoding thông qua 4 chỉ thị phân tử gồm rbcL, matK, trnL và ITS. Sau đó, quy trình nhân giống in vitro loài này đã được xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu nghiên cứu là Dendrobium transparens Wall. ex Lindl. Môi trường nuôi cấy MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung kinetin 0,3 hoặc 0,5 mg/l là thích hợp để nhân nhanh protocorm. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 10% nước dừa là thích hợp nhất để phát sinh chồi in vitro từ protocorm. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 0,5 mg/l kinetin là thích hợp nhất để nhân nhanh chồi in vitro với hệ số nhân 6,33. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 0,3 mg/l IAA là môi trường tạo rễ tốt nhất (số rễ/chồi 4,80; chiều dài rễ: 2,07 cm). Cây in vitro hoàn chỉnh được rèn luyện trên giá thể xơ dừa, sau 4 tuần theo dõi, cây đã hình thành rễ mới và chồi mới, tỷ lệ sống đạt 85%....

Title: DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl
Other Titles: DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl
Authors: La, Việt Hồng
Nguyễn, Nguyệt Quỳnh
Đào, Văn Kiên
Chu, Hoàng Hà
Keywords: DNA barcoding;Dendrobium transparens;in vitro;nhân nhanh;tái sinh
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Description: tr. 37-45
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60790
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này